İŞE ALIM

İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılması, akademik bilgi kalitesini artırarak üniversite eğitimi ile geleceğin mühendislerini yetiştirmektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME

Yapılan tüm başvurular ön değerlendirme aşamamızdan geçmesi gerekmektedir. 

  • Branş Yeterlilik
  • Bir Önceki Kurumdan Alınmış Memnuniyet Yazısı
  • Ön değerlendirme Kılavuzundan alınan puan
  • Dil Yeterlilik

AÇIK POZİSYONLAR

 • Branş Öğretmeni
 • Finans Yöneticisi
 • Hizmetli Personel
 • Teknik İşler Personeli
 • Halkla İlişkiler Uzmanı
 • Kurumsal İletişim Uzmanı

Açık Pozisyonlara Başvuruları CV GÖNDER sayfamızdan yapabilirsiniz.