VİZYONUMUZ

Atatürk ilkeleri doğrultusunda evrensel ilkeler ışığında bilgiyi araştırarak, sorgulayarak ve yaşayarak ulaşan, öz disiplinli, çok yönlü, benlik saygısı gelişmiş, kendine ve çevresine olumlu, bilimsel – eleştirel tavır alabilen, öğrenciler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılması, akademik bilgi kalitesini artırarak üniversite eğitimi ile geleceğin mühendislerini yetiştirmektir.